Башак Дизер живеела като пепеляшка преди срещата с Къванч Татлату